กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

หากมองไม่เห็นแบบฟอร์มลงทะเบียน ให้กดที่นี่

สัมมนา นักประมูลทรัพย์บังคับคดี

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาบัตร 6,500.00 บาท
ภาษี 7% 455.00 บาท
ราคารวม 6,955.00 บาท
**โปรดยืนยันราคากับผู้จัดงานอีกครั้ง**

By clicking "Submit" button, you hereby agree to our Terms of Services and Privacy Policy.