อบรมโลจิสติกส์ระยะสั้น พร้อมตำแหน่งงานรองรับ ด้วย หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 24,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน