หลักสูตรอบรม การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้ถูกกฎหมายภายใต้ MOU

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน