เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,200 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน