กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

Workshop เส้นทางสู่นักแปล (จีน) มืออาชีพ

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,200 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน