กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้ถูกกฎหมายภายใต้ MOU

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน