การคิดบวกแบบสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน