กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

“การบริหารโครงการสู่ความสำเร็จขององค์กร” (Project Management for Corporate Success)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,700 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน