กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

หากมองไม่เห็นแบบฟอร์มลงทะเบียน ให้กดที่นี่

ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP Asean Cosmetic และ ISO 22716 พร้อมก้าวสู่ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,200 บาท
**โปรดยืนยันราคากับผู้จัดงานอีกครั้ง**

ปิดให้ลงทะเบียน