กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับ "การจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ตามมาตรา 11/1

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน