กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

การสอนงาน OJT ตามหลัก TWI และ TOYOTA WAY

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,700 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน