ห้ามพลาด !! บริหารแรงงานต่างด้าวอย่างมี่ประสิทธิภาพสำหรับผู้เริ่มต้น กับหลักสูตรครบเครื่องเรื่อง MOU วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 นี้

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 2,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน