เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร รุ่น 14

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,800 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน