เทคนิคการแจ้งผลประเมินปฏิบัติงานให้ยอมรับและเข้าใจ

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน