พิเศษ สมัคร 4 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันใน หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องสหภาพแรงงานกับบริษัทฯ โทร 089 606 0444

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน