บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4G (Employee Relations for Employee Engagement 4G รุ่นที่ 6

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน