บริหารงาน HRD ด้วยระบบฝึกอบรมยุคใหม่ (HRD with Modern Training Management System) รุ่นที่ 4

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน