บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4 Gen (Employee Relations for Employee Engagement 4 Gen) รุ่นที่ 7

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน