กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

หากมองไม่เห็นแบบฟอร์มลงทะเบียน ให้กดที่นี่

อย่าพลาด สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 6,800 บาทเท่านั้นในหลักสูตร หลักสูตร Intermediate Excel for Database and Special Functions วันที่ 18-19 June 2018 นี้

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 6,800 บาท
**โปรดยืนยันราคากับผู้จัดงานอีกครั้ง**

ปิดให้ลงทะเบียน