20-22 มิถุนายน 2561...English Business Contract (Management and Techniques) เทคนิคการร่าง ตรวจ แก้ไข แปล สัญญาธุรกิจภาษาอังกฤษ

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 19,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน