การสร้างความผูกพันของลูกค้าเพื่อความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ Customer Engagement to Brand Loyalty

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน