เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 2,800 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน