หลักสูตร Production Planning & Control (การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ) วันที่ 22 มิถุนายน 61 โทร 0897737091

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,600 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน