เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน รุ่นที่ 2 (Workforce Analysis Workshop)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 1,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน