กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

การบริหารการเงินสำหรับผู้บริหารสายงาน (ที่ไม่ใช่สายงานการเงิน)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 2,990 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน