เข้าร่วมอบรมหลักสูตรน่าสนใจโดยวิทยากรนักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office - Intermediate Excel for Database and Special Functions โทร 0897737091

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 7,800 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน