หลักสูตร: นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน