กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน