เทคนิคการค้นหาและลดความสูญเปล่าด้วยแนวคิด Muda Mura Muri

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน