กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

ทักษะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,800 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน