ทักษะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,800 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน