หลักสูตรการติดตั้งและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วย MikroTik Router Level 2

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน