กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

หากมองไม่เห็นแบบฟอร์มลงทะเบียน ให้กดที่นี่

AI : Shape the Future วิเคราะห์โอกาส ความท้าทาย และการประยุกต์ใช้งาน

By clicking "Submit" button, you hereby agree to our Terms of Services and Privacy Policy.