กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 8,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน