กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

ยืนยัน Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ (29 ส.ค. 61) อ.ประกาศิต

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน