กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

การพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน