เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques for The Success) รุ่นที่ 2

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน