เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 7,800 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน