กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่-แบบเข้มข้น

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 7,800 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน