กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

หากมองไม่เห็นแบบฟอร์มลงทะเบียน ให้กดที่นี่

การจัดการคลังสินค้าบริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่-แบบเข้มข้น

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 7,800 บาท
**โปรดยืนยันราคากับผู้จัดงานอีกครั้ง**

ปิดให้ลงทะเบียน