การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เชิงรุก

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน