กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย Gen Y

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน