การจัดทำเอกสารเพื่อการบริหารงานบุคคล และป้องกันปัญหากฎหมายแรงงาน (ปฏิบัติได้จริง)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน