หลักสูตร กลยุทธ์ประเมินผล KPI อิง BSC ให้บรรลุผลสำเร็จ(Effectiveness KPIs on BSC Strategic Course)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน