เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 4,500 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน