กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 5/2561 (Professional HRD Officer)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,400 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน