กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ รุ่นที่ 5/2561 (Professional HRD Officer)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 3,400 บาท

บุคคลทั่วไป


นิติบุคคล/บริษัท/องค์กร

ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

By clicking "Submit" button, you hereby agree to our Terms of Services and Privacy Policy.