พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ สำหรับการนำเสนองานและการเจรจาทางธุรกิจ

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 5,200 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน