กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Sales Planning for Salesperson (การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร)

สัมมนานี้มีค่าใช้จ่าย 6,800 บาท

ปิดให้ลงทะเบียน