กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านตามข้อมูลดังกล่าว

อบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่นักวิจัยควรรู้ เมื่อทำวิจัยโดยใช้พืชและทรัพยากรชีวภาพ"

ปิดให้ลงทะเบียน