เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของท่าน

รายการ ราคา
เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายมืออาชีพ (Professional Sales Coach...

วันที่จัดงาน:

รูปแบบ: สอนสดออนไลน์

รวม 1,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 105.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 1,605.00 ฿

สัมมนาที่คุณเลือก

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom
เปลี่ยนรูปแบบ

เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายมืออาชีพ (Professional Sales Coach Techniques) - ครึ่งวัน

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:00 - 16:00น. เปลี่ยนรอบ

รายชื่อผู้เข้าฟัง

โปรโมชั่น เรียน 4 จ่าย 3

ประหยัดไป 1,500 บาท จากราคาเต็ม 6,000 บาท

เพิ่มอีก 3 ท่าน
เพื่อรับโปรโมชั่นนี้

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

รายการ ราคา
1,500.00
รวม 1,500.00
ส่วนลด 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 105.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 1,605.00 ฿

ค่าฝึกอบรมกับสถาบันสัมมนาดีดี สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ช่วยให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม