เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของท่าน

รายการ ราคา
รวม 4,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 315.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 4,815.00 ฿

สัมมนาที่คุณเลือก

บรรยายในห้องสัมมนา
เปลี่ยนรูปแบบ

หลักสูตรอบรมช่างแอร์มืออาชีพ ติดตั้ง, ล้าง, ซ่อม เครื่องปรับอากาศทั้งแบบธรรมดาและอินเวอร์เตอร์ แบบมืออาชีพ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 - วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา - น. (3 วัน) เปลี่ยนรอบ

รายชื่อผู้เข้าฟัง

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

รายการ ราคา
4,500.00
รวม 4,500.00
ส่วนลด 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 315.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 4,815.00 ฿

ค่าฝึกอบรม Public Training กับสถาบันสัมมนาดีดี สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ช่วยให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม