เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของท่าน

รายการ ราคา
รวม 3,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 245.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 3,745.00 ฿

สัมมนาที่คุณเลือก

บรรยายในห้องสัมมนา
เปลี่ยนรูปแบบ

หลักสูตรช่างซ่อมตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้มินิมาร์ท, ตู้กดน้ำเย็น ทั้งระบบน้ำยาธรรมดา และน้ำยา R600a

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 - วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09:00 - 16:00น. (2 วัน)

รายชื่อผู้เข้าฟัง

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

รายการ ราคา
3,500.00
รวม 3,500.00
ส่วนลด 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 245.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 3,745.00 ฿

ค่าฝึกอบรมกับสถาบันสัมมนาดีดี สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ช่วยให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม