เจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการโอนของท่านแล้ว และกำลังตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินของท่าน

รายการ ราคา
รวม 3,500.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 245.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 3,745.00 ฿

หลักสูตรที่เลือก

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom
เปลี่ยนรูปแบบ

หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายการส่งออกยุค 2022 สภาวะเงินเฟ้อและการแข่งขัน (สำหรับผู้เริ่มต้น)”

รายละเอียดผู้สมัคร

โปรโมชั่น เรียน 2 จ่าย 1

ประหยัดไป 3,500 บาท จากราคาเต็ม 7,000 บาท

เพิ่มอีก 1 ท่าน
เพื่อรับโปรโมชั่นนี้

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลผู้ประสานงาน
ผู้เข้าฟังท่านที่ 1

รายการ ราคา
3,500.00
รวม 3,500.00
ส่วนลด 0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 245.00
(ลบ) หัก ณ ที่จ่าย (3%) 0.00
ยอดสุทธิ 3,745.00 ฿

ค่าฝึกอบรมกับสถาบันสัมมนาดีดี สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง ช่วยให้บริษัทเสียภาษีน้อยลง ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม